Gizlilik Politikası


Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

 • Bu Gizlilik Politikası ("Gizlilik Bildirimi"), kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması, muhafaza edilmesi, güvenliğinin sağlanması konularını ve bu konular ile ilgili olarak sahip olduğunuz haklarınızı açıklamaktadır.

Özet İçerik

Kapsam ve Rıza

Bu Gizlilik Bildirimi, kişisel verilerinizin tarafımızcatoplanması, kullanımı, paylaşımı, muhafaza edilmesi vekorunması konularını ve bunlar ile ilgili haklarınızıaçıklamaktadır. Bu Gizlilik Bildirimi mobil cihazlar da dahilolmak üzere, erişim veya kullanım yönteminize bakılmaksızın,internet sitemiz de dahil olmak üzere, bu Gizlilik Bildirimi'neatıfta bulunulan her tür uygulama ve hizmet sunumuna (birlikte,"Hizmetler") uygulanacaktır.Hizmetlerimiz'i kullanarak ve/veya hesap oluşturarak bu GizlilikBildirimi ve Kullanıcı Sözleşmemiz'i kabul etmekte ve bu GizlilikBildirimi'nde açıklandığı üzere, kişisel verilerinizitoplamamıza, kullanmamıza, gerektiğinde üçüncü kişilerlepaylaşmamıza, muhafaza etmemize ve korumamıza rızagöstermektesinizDaha fazla bilgi edinmekiçin tıklayınız

Gizlilik Standartları ve Uluslararası Veri Aktarımı

Kişisel verilerinizin yalnızca bu Gizlilik Bildirimi'ndebelirtilen amaçlar kapsamında işlenmesini sağlamak için uygunher türlü güvenlik tedbirini almış bulunmaktayız. Bu güvenliktedbirleri örneğin, kişisel verilerinizin yeterli düzeyde verikoruması sağlamayabilecek ülkelere aktarımı gibi konulardaalınan önlemleri de kapsamaktadır. 

Kişisel Verilerin Toplanması

Hizmetlerimiz'i kullandığınızda, kullanıcı hesabıoluşturduğunuzda, kullanıcı hesabı oluşturmak için ilgiliformda bilgi verdiğinizde, hesap bilgilerinizi güncellediğinizdeveya bilgi eklediğinizde, kullanıcılar arası görüşmeler,sohbetler yaptığınızda veya uyuşmazlık çözümünekatıldığınızda veya Hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimlebaşka bir şekilde iletişime geçtiğinizde, kişisel verilerinizitopluyor, işliyor ve muhafaza ediyoruz. 

Kişisel Verilerin Kullanımı ve Muhafazası

Topladığımız kişisel verileri, Hizmetlerimiz'i sunmak vegeliştirmek, sitemizde kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak(özellikle beğenebileceğiniz hizmetler ve ürünleri önererek),hesabınız veya Hizmetlerimiz ile ilgili olarak sizinle iletişimegeçmek, size kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama hizmetlerisunmak veya varsa hileli veya yasadışı faaliyetleri tespit etmek,bunları engellemek ve bu tür konuları soruşturmak içinkullanmaktayız. Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatın öngördüğüveya faaliyetlerimiz ile ilgili veya faaliyetlerimiz için gereklioldukları süre boyunca muhafaza etmekteyiz. Buna ek olarak,kapatılmış hesaplardaki kişisel verileri de yürürlüktekimevzuata uymak, dolandırıcılığı engellemek, borçlu olunanücretleri tahsil etmek, uyuşmazlıkları çözmek, soruşturmalarayardımcı olmak, Kullanıcı Sözleşmemiz'i uygulamak veyürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği veya gerekli kıldığıdiğer işlemlerde bulunmak için saklayabiliriz. 

Seçenekleriniz

Sizinle iletişime geçmek için kişisel verilerinizi nasılkullandığımız ile ilgili seçimde bulunabilirsiniz. Bu anlamdaBana Özel sayfanızda elektronik posta veya sms gönderimi ileilgili seçenekleriniz bulunmaktadır. Ayrıca gönderilen ticarielektronik ileti üzerinden ticari ileti almayıengelleyebilirsiniz. 

Erişim

Topladığımız kişisel verilerin doğru ve güncel olmasınısağlamak, bunlara erişebilmenizi ve bunları düzeltebilmenizitemin etmek için önlemler alıyoruz. 

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verilerinizi, diğer EMET Bilgi Teknolojileri Mak.San.veTic.Ltd.Şti üyeleri veya üçüncü kişi ve firmalar ilepaylaşabiliriz. Bu kişisel verilerin paylaşımı, Hizmetlerimiz'isunmamız ve Hizmetlerimiz'e erişiminizi sağlamamız, yasalyükümlülüklerimize uymamız,  Kullanıcı Sözleşmemiz'iuygulamaya koymamız, Sıfır Risk Sistemi gereğince kullanıcılararasında ürün ve/veya hizmet alışverişinin tamamlanmasınısağlamamız, pazarlama ve reklam faaliyetlerimizi sağlamamız,Hizmetlerimiz ile ilgili hileli veya yasadışı faaliyetleriengellememiz, bunları tespit ederek en az seviyeye indirmemiz vebunları gereği gibi soruşturabilmemiz için gerekliolabilmektedir. 

Güvenlik

Kişisel Verilerinizin kaybedilmesi, kötü niyetli olarakkullanılması, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, kişiselverilerinizin yetkisiz paylaşımı veya değiştirilmesi gibiriskleri azaltmak için uygun teknik ve idari güvenlik tedbirlerialmak suretiyle kişisel verilerinizi korumaktayız. 

Önemli Bilgi

Bu bölüm, Hizmetlerimiz'i kullanmanız ile ilgili birtakım ekönemli bilgilere yer vermektedir. 

Haklarınız / Sorular ve Şikayetler

Bu bölüm, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunuuyarınca haklarınızı açıklamaktadır.  Bu GizlilikBildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz olmasıveya bu Gizlilik Bildirimi ya da yürürlükteki mevzuat uyarıncahaklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, bize yazılı olarakulaşabilirsiniz. 

Kapsam ve Rıza

Bu Gizlilik Bildirimi, kişisel verilerinizin toplanması,kullanımı, paylaşımı, muhafaza edilmesi, korunması gibi kişiselverilerin işlenmesi ile ilgili konuları ve bu kapsamda ilgilihaklarınızı açıklamaktadır. Mobil cihazlar üzerindengerçekleştirdikleriniz dahil erişim ve kullanım yönteminiz neolursa olsun; bu Gizlilik Bildirimi, yayınlandığı ve kendisineatıfta bulunulan EMET Bilgi Teknolojileri Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti'ne ait www.kapisari.com internet sitesi ("Site")ve bağlantılı diğer internet siteleri, her türlü uygulama, ürünve hizmet (birlikte, "Hizmetler") içingeçerlidir. Site'deki Hizmetlerimiz'in kullanımı veya Siteüzerinde hesap oluşturulması, kabul ettiğiniz bu GizlilikBildirimi Çerez Bildirimi ve Kullanıcı Sözleşmemiz'e tabidir.Sitemiz'i, Hizmetlerimiz'i kullanmaya devam ederek veya hesapoluşturarak Gizlilik Bildirimi, Çerez Bildirimi ve KullanıcıSözleşmemiz'i kabul etmeniz; bu Gizlilik Bildirimi'nde sizlereverdiğimiz bilgilendirmeye dayanarak kişisel verilerinizi Hizmetsunabilmemiz için gerektiği ölçüde ve açıklandığı şekildetoplamamıza, kullanmamıza, paylaşmamıza, muhafaza etmemize vekorumamıza özgür iradenizle ve açık şekilde verdiğinizrızanızı göstermektedirSizden istenenbilgilerinize Hizmet sunmak üzere ihtiyaç duyulduğu için; sözkonusu bilgileri bizimle paylaşmamanız halinde, Hizmetlerimiz'intümünü tamamen ve eksiksiz şekilde sunmamız mümkünolmayabilir.  Fatih Mah.İlhan Sok, Seymen Sitesi No:1/12İzmit-Kocaeli adresinde faaliyet gösteren EMET Bilgi TeknolojileriMak.San.ve Tic.Ltd.Şti, Hizmetler'in sunulması kapsamında verisorumlusu olduğu hallerde kişisel verilerinizi işleme amaç vevasıtalarını belirlerken, global gizlilik standartlarıilekişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan yasaldüzenlemelere uymaktadır.

Kişisel veriler

"Kişisel veriler", kimliği belirli ya da elimizdebulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden kimliğibelirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamınagelmektedir. Kişisel veriler, toplulaştırılmış olan veriler ileanonim hale getirilmiş olan verileri, gerçek kişilere ait olmayanveya belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait olmayanistatistiki veriler gibi bilgileri içermemektedir.

Bu Gizlilik Bildirimi'ndeki Değişiklikler

Bu Gizlilik Bildirimi'nde her zaman değişiklik yapılabilir.Sitemiz'de yayımlanması ile birlikte derhal geçerlilik kazanacakolan önemli değişikler hakkında ayrıca Duyuru Panosuaracılığıyla ve/veya e-posta ile duyuracağız. Bu değişikliklerikabul etmemeniz halinde, [Bana Özel >Bilgilerim/Ayarlarım]ulaşarak üyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.

Gizlilik Standartları ve Uluslararası Veri Aktarımı

Kapisari, gizlilik yükümlülüklerine uygun şekilde Hizmetsunmak, kişisel verilerinizin yalnızca bu Gizlilik Bildirimi'ndebelirtilen kapsamda ve amaçlar doğrultusunda işlenmesini sağlamakve kişisel verilerinizi yeterli düzeyde korumak konusundagösterdiği kararlılığı, aldığı organizasyonel, teknik, idarive/veya sözleşmeye dayalı tedbirlere de yansıtmıştır. Kişiselbilgileriniz tüm içerik ortaklarımız ve 3.cü kişiler ilepaylaşılabilir.Bu Gizlilik Bildirimi'nde verdiğiniz açıkrızanın; Gizlilik Politikası'nda belirtilen kapsam içinde,açıklanan amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olarak kişiselverilerinizin yurt dışına aktarılması hallerini de kapsadığınıhatırlatmak isteriz. Bu kapsamda yurt dışına kişisel veriaktarımının söz konusu olduğu hallerde; yürürlükteki mevzuatuyarınca her türlü ek yasal gereklilik ve tedbir de ayrıca yerinegetirilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması

kişisel verilerinizi Hizmetlerimiz'i kullandığınızda, hesapoluşturduğunuzda, Sitemiz'de yer alan bir formu doldurduğunuzda,hesap bilgilerinizi güncellediğinizde veya bilgi eklediğinizdeveya ürün ve/veya hizmet satın aldığınızda veya sattığınızdaveya uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda veya Hizmetlerimizile ilgili olarak bizimle veya diğer kullanıcılar ile iletişimegeçtiğinizde ve Site'mizi ziyaret ettiğinizde topluyoruz,işliyoruz ve muhafaza ediyoruz. Topladığımız başlıca kişiselveriler aşağıdakilerdir: Hizmetlerimiz'ikullandığınızda, veya hesap oluşturduğunuzda bize sağladığınızkişisel veriler

 • Hesap oluşturduğunuzda; adınız, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız (zorunlu değil) adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi tanımlayıcı bilgileriniz;

 • Site'deki faaliyetleriniz kapsamında gerçekleştirilen işlemler sırasında satın alma veya ürün satışı yapma ile ilgili bilgiler dahil tüm yaptığınız işlemler sonucunda ortaya çıkan, ürettiğiniz veya hesabınız ile bağlantılı olan işlemler ilgili içerikler;

 • Ürettiğiniz veya hesabınız ile bağlantılı (ürünlerin sepetinize eklenmesi, ürünlerin İzlediklerim'e eklenmesi gibi) diğer içerikler;

 • İşlemleriniz ile bağlantılı (banka hesap numaraları gibi) finansal bilgiler;

 • Ürünlerin satın alınması veya listenmesi dahil ürünün satılması amacıyla kullanılan e-posta, telefon, fatura ve diğer bilgiler ile (vergi kimlik numarası ve diğer kimlik numaraları gibi) kargo/posta işlemleri için gerekli olan bilgiler (takip numaraları ve güncel takip bilgileri gibi);

 • Bazı hallerde, kullanıcı hesabı oluştururken veya Hizmetlerimiz'i kullanırken bize sağladığınız yaş, cinsiyet, ilgi alanlarınız ve beğendikleriniz ile ilgili bilgiler; bunlara Facebook hesabınız ile kayıt olmuşsanız Facebook'un bizle paylaşmanıza izin verdiğiniz profil bilgileriniz, arkadaş listeniz, doğum gününüz, beğenileriniz ve e-posta adresinizde dahildir.

 • Ayrıca, Site'de yer alan formlar aracılığıyla, Site üyeliği için oluşturduğunuz kullanıcı hesabınıza ilişkin bilgilerinizi güncelleyerek veya bilgi ekleyerek, uyuşmazlık çözümüne katılarak veya ürün ve/veya hizmet satın aldığınızda veya sattığınızda veya Hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle başka şekilde iletişime geçerek sunmuş olduğunuz diğer bilgiler ve bu kapsamda oluşan kullanıcılar dahil yapılan her türlü görüşme/yazışma içerikleri ile bunlara ilişkin kayıtlar;

 • Kimliğinizi doğrulayabilmek veya tespit edebilmek için yürürlükteki kanunlar uyarınca toplamamız ve işlememiz gereken veya buna izin verilen diğer bilgiler;

 • Bazı hallerde, hukuka aykırı, tehditkar, hakaret içeren ve sair istenmeyen mesajlar alındığına ilişkin kullanıcılarımızdan veya üçüncü kişilerden gelen şikayetleri değerlendirebilmek amacıyla mesajlaşma ve diğer yazışma içerikleri.

Hizmetlerimiz'i kullandığınızda veya hesapoluşturduğunuzda otomatik olarak topladığımız kişisel veriler

 • Hizmetlerimiz'i kullanımınız ve bizimle iletişiminiz gibi konular hakkında da bilgi toplamaktayız. Bu bilgiler, Hizmetlerimiz'i kullandığınızda, hesap oluşturduğunuzda, Site'de yer alan bir formda bilgi verdiğinizde, hesap bilgilerinizi güncellediğinizde veya bilgi eklediğinizde, kullanıcılar ile iletişime geçtiğinizde veya uyuşmazlık çözümüne katıldığınızda veya Hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle başka şekilde iletişime geçtiğinizde kullandığınız (mobil cihazlar dahil) cihazlardan aldığımız bilgilerdir. Bu bilgiler, cihaz kimliği veya benzersiz tanıtıcı, cihaz türü, reklam tanımlayıcı ve benzersiz cihaz simgesinden oluşmaktadır.

 • Mobil cihazınızdan elde edilen lokasyon bilgileri dahil olmak üzere coğrafi konum bilgileri. Mobil cihazların çoğunun, mobil cihazın cihaz ayarlar menüsündeki bulunan bir uygulama ile lokasyon hizmetlerini kontrol etmenize veya kullanımını devre dışı bırakmanıza olanak sağladığını hatırlatmak isteriz.

 • Sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfa gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendiren URL, reklam verileri, IP adresiniz, göz atma geçmişiniz ve web log bilgileriniz gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileri.

Çerezler, web işaretçileri ve benzer teknolojilerkullanarak topladığımız kişisel bilgiler Görüntülediğinizsayfalar, tıkladığınız bağlantılar ve Hizmetlerimiz ile ilgiliyaptığınız diğer işlemler hakkında bilgi toplamak için reklamve e-posta içeriğimiz ile, çerez, web işaretçileri (beacons),benzersiz tanımlayıcı ve benzer teknolojiler kullanmaktayız. Buteknolojileri kullanımımız ve bunları nasıl kontroledebileceğiniz hakkında daha ayrıntılı bilgi için, ÇerezlerPolitikamızı inceleyiniz. Diğer kaynaklardantopladığımız kişisel veriler

 • Topladığımız verileri, üçüncü kişilerden aldığımız veriler ile birleştirebilir ve hesap bilgilerinize ekleyebiliriz. Örneğin, herkese açık olan demografik bilgileri, ek iletişim bilgilerini, kredi kontrol bilgilerini ve kredi derecelendirme kuruluşlarından alınan bilgileri, yürürlükteki kanunların müsaade ettiği şekilde toplayabiliriz ve kullanabiliriz.

 • Sosyal medya siteleri ile bilgi paylaşımınıza veya hesabınızı oluşturmak veya ilgili sosyal medya sitelerine hesabınızı bağlamak için sosyal medya sitelerini kullanmanıza izin verebiliriz. Bu sosyal medya siteleri, bize (görüntülediğiniz içerik, beğendiğiniz içerik ve size gösterilen veya tıklamış olabileceğiniz reklamlar hakkında bilgiler gibi) ellerinde bulundurdukları birtakım kişisel verilerinize otomatik erişim sağlayabilir. İlgili sosyal medya sitesinde yer alan gizlilik ayarları ile erişimimizin bulunacağı kişisel verileri ve ilgili sosyal medya sitesinde hakkınızda saklanan kişisel verilere erişimimizi sağladığınızda verdiğiniz izinleri kontrol edebilirsiniz. Sosyal medya sitesi tarafından yönetilen bir hesabı, Kapisari.com'daki hesabınız ile ilişkilendirerek ve bu bilgilere erişimimiz için izin vererek, bu sosyal medya siteleri tarafından sunulan bilgileri, bu Gizlilik Bildirimi uyarınca toplayabileceğimizi, kullanabileceğimizi ve muhafaza edebileceğimizi kabul edersiniz.

 • Başkalarına ait kişisel verileri (başka bir kişiye ait olan teslim adresi, işlemler için kullandığınız başka bir kartın hamiline ilişkin bilgiler gibi), yalnızca söz konusu kişilerin önceden alınmış açık onayları varsa bize sunabilirsiniz. Bu kişileri de aynı zamanda Gizlilik Bildirimimiz uyarınca kendilerinin kişisel verilerini nasıl topladığımız, kullandığımız, paylaştığımız ve muhafaza ettiğimiz hakkında bilgilendirmelisiniz.

Yukarıda belirtilen kapsam ve sınırlar içinde kişisel verilerarasında yürürlükteki mevzuatta tanımlanan (kılık kıyafet,biyometrik özellik taşıyan ses kayıtları, satın alınan veyaincelenen ürünler ilintili olduğu ölçüde sağlık ve cinselhayatla ilişkili olabilecek bilgiler gibi)  özel niteliklikişisel verilerin de  yer alabileceğini ve bu GizlilikBildirimi'nde verdiğiniz açık rızanın, söz konusu kişiselverilerin elde edilmesi ve bu Gizlilik Bildirimi'nde açıklananşekilde kullanılması hallerini de kapsadığını hatırlatmakisteriz.

Kişisel Verilerin Kullanımı ve Muhafazası

Topladığımız kişisel verileri, Hizmetlerimiz'i sunmak vegeliştirmek, (özellikle, beğenebileceğiniz hizmetler ve ürünleriönererek) Site'de kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak,hesabınız ve Hizmetlerimiz ile ilgili olarak sizinle iletişimegeçmek, size müşteri hizmetleri sunmak, alıcı ve satıcıarasındaki iletişimi sağlayarak alış ve satış işlemlerinizingerçekleştirmesine yardımcı olmak, kişiselleştirilmiş reklamve pazarlama hizmetleri sunmak ve hileli veya yasadışıfaaliyetleri tespit etmek, engellemek, en aza indirmek ve soruşturmakiçin kullanmaktayız. Kişisel verilerinizi aşağıdaki şekildekullanabilir ve muhafaza edebiliriz: Hizmetlerimiz'insunulması, geliştirilmesi ve kişiselleştirilmesi

 • Hizmetlerimiz'e erişim sağlamak ve Hizmetlerimiz'in kullanılmasını sağlamak;

 • Beğenebileceğiniz ürün ve hizmetleri içeren bir Site içeriği sunmak;

 • Facebook ile kayıt olunan durumlarda Facebook'un bizle paylaşmasına izin verdiğiniz profil bilgileriniz, arkadaş listeniz, doğum gününüz, beğenileriniz ve e-posta adresinizi kullanarak size ve ilgi alanlarınıza özel ticari ileti göndermek veya reklam göstermek;

 • Sepetinizi, İzlediklerim'i, "İlginizi Çekebilecek Ürünler" bölümünü takip etmek;

 • Satın alma geçmişiniz, puanlarınız dahili mesajlarınız ve diğer özelliklere erişiminizi sağlamak;

 • Açık rızanız olmadan hiçbir kişisel verinizi paylaşmamak kaydıyla, EMET Bilgi Teknolojileri Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti. şirketler grubu üyeleri ve finansal kuruluş ortakları adına teklif ve yararlanabileceğiniz kampanyalara ilişkin fırsatlar sunabilmek;

 • Hizmetlerimizi özelleştirmek, ölçmek ve geliştirmek;

 • Bilgileri topladığımızda açıklanan şekilde talep edebileceğiniz diğer hizmetleri sunmak;

 • Size (reklam, arama sonuçları ve diğer kişiselleştirilmiş içerik gibi) konum tabanlı hizmetler sunmak için coğrafi konum bilgileri kullanabiliriz.

Hesabınız ile ilgili olarak sizinle iletişime geçilmesive müşteri hizmetleri sunulması

 • Hesabınız ile ilgili olarak bildirimde bulunmak, hesabınız ile ilgili sorunları gidermek, şikayet ve önerilerinizi değerlendirmek, uyuşmazlıkları çözmek, borçlu olunan ücret veya tutarları tahsil etmek, anketler veya soru formları ile görüşlerinizi öğrenmek için sizinle iletişime geçmek veya başka şekilde gerekli olduğu ölçüde size müşteri hizmetleri sunmak ve ilgili işleme konu olan tarafların bilgilerini teyit etmek;

 • Kullanıcı Sözleşmemiz'i, varsa sizinle imzaladığımız diğer herhangi bir sözleşmeyi ifa etmek veya söz konusu sözleşmelerden ve/veya yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ya da hakların kullanılabilmesi için gerekli olduğunda sizinle iletişime geçmek, bu kapsamda gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek;

 • Reklam ve pazarlama iletişimlerimizin kişiselleştirilmesi ve sizinle daha ilgili olmasını sağlamak ve geliştirmek

 • Kupon, indirim ve özel promosyonlar sunmak ve onayınızın olduğu hallerde Hizmetlerimiz ve EMET Bilgi Teknolojileri Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti. grup şirketlerinin Hizmetler'i hakkında sizi bilgilendirmek için e-posta, telefon, webpush, SMS veya posta ile sizinle iletişime geçmek;

 • İletişim tercihlerinize dayalı olarak hedeflenmiş pazarlama, hizmet güncellemeleri ve promosyonel teklifler sunmak;

 • Bu amaçlar kapsamında sizinle e-posta, telefon, webpush, SMS ile iletişime geçebiliriz. İletişime geçilmesine onay vermiş olmanız halinde, e-posta, SMS mesajı, telefon ile iletişime geçmemiz için sunmuş olduğunuz iletişim bilgilerini kullanacağız. Sizinle telefon ile iletişim kurarken, otomatik çevirici veya önceden kaydedilmiş arama ya da SMS gönderme gibi yöntemler kullanabiliriz. Bu kapsamda SMS ve diğer veri iletimi ücretleri uygulanabileceğini hatırlatmak isteriz.

Hileli ve yasadışı faaliyetlerin engellenmesi, tespitedilmesi, en aza indirilmesi ve soruşturulması

 • Dolandırıcılık, güvenlik ihlalleri, şüpheli işlemleri, potansiyel olarak yasaklanabilecek, yasaklanmış veya yasadışı faaliyetleri engellemek, tespit etmek, en aza indirmek ve soruşturmak;

 • Gizlilik Bildirimimiz, Kullanıcı Sözleşmemiz veya diğer politikaların uygulanmasını sağlamak;

Kişisel verilerinizi faaliyetlerimiz için gerekli vefaaliyetlerimizle ilgili oldukları ve saklama amacımızgerektirdiği sürece muhafaza etmekteyiz. Buna ek olarak,yürürlükteki kanunlara uymak, dolandırıcılığı engellemek,borçlu olunan ücretleri tahsil etmek, uyuşmazlıkları çözmek,sorunları gidermek, soruşturmalara yardımcı olmak, kullanıcışikayetlerini çözmek, Kullanıcı Sözleşmemiz'in uygulanmasınısağlamak ve yürürlükteki kanunların müsaade ettiği veyagerekli kıldığı diğer işlemlerde bulunmak için kapatılmışhesaplara ilişkin kişisel verileri saklayabiliriz.br> Başta5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesive Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele EdilmesiHakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin DüzenlenmesiHakkında Kanun olmak üzere yürürlükteki yasal düzenlemeleruyarınca kişisel verilerinizi belirlenen süreler boyuncasaklamakla yükümlü olduğumuzu ayrıca hatırlatmak isteriz.Kişisel verilerinizi muhafaza etmemizi gerektiren hallerin ortadankalkması durumunda, kişisel verileriniz güvenli bir şekilde imhaedilecek veya anonim hale getireceğiz.

Seçenekleriniz

Sizinle iletişime geçmek veya pazarlama ile ilgili bilgilendirmegöndermek ile ilgili Bana Özel sayfanızdan tercihtebulunabilirsiniz. İletişim tercihleri Hesabınızveya satın alma veya satma faaliyetleriniz ile ilgili olarak sizinleiletişime geçeceğimiz yöntemleri, [Bana Özel>Bilgilerim/Ayarlarım]'dan kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda,[Bana Özel >Bilgilerim/Ayarlarım>Engelleme Servisi]'nden,üyeler arası iletişim tercih ayarlarınızı da kontroledebilirsiniz. Pazarlama Bizden pazarlamailetişimleri almak istememeniz durumunda, almış olduğunuze-postadaki bağlantı ve sms üzerinden pazarlama iletişimlerinidevredışı bırakabilir, [Bana Özel >Bilgilerim/Ayarlarım>Bilgilerim]'den iletişim tercihlerinizi değiştirebilir veyabizimle doğrudan iletişime geçerek iletişim tercihlerinizibelirtebilirsiniz. Üçüncü kişilerle, pazarlama amaçları için,açık rızanız olmadan, kişisel verilerinizi paylaşmadığımızıhatırlatmak isteriz. Oturum açma Hesabınızdaoturum açtığınızda, size hesabınızın belirli bir süre ileaçık kalmaktadır. Halka açık veya paylaşılan bir bilgisayarkullanmanız halinde, oturumunuzu açık bırakmamanızı tavsiyeederiz. Oturumunuz açık kaldığı süre boyunca, başkaca herhangibir izne gerek duyulmaksızın, hesabınızı görüntüleyebilecek,erişebileceksiniz ve işlemlerde bulunabileceksiniz. Bu durum,oturum açtığınız bilgisayar/tarayıcıların diğerkullanıcıları için de geçerli olacaktır. Sizin veya bubilgisayar/tarayıcıların diğer kullanıcıları tarafındanyapılabilecek olan işlem ve hesap faaliyetleri, aşağıdakiler ilesınırlı olmamak üzere her türlü işlemi içermektedir:

 • Alışverişi tamamlamak veya sepete diğer ürünleri eklemek;

 • Bana Özel sayfasını görüntülemek;

 • "İlginizi Çekebilecek Ürünler" bölümü ve İzlediklerim'i görüntülemek ve düzenlemek;

 • Sipariş bilgilerini görüntülemek;

 • Geri bildirimde bulunmak;

 • Profil sayfası görüntülemek;

 • Üyeler arası mesaj göndermek;

 • Siparişleri iptal etmek, iade talep etmek veya talepte bulunmak gibi satış sonrası faaliyetlerde bulunmak.

Şifrenizi, kullanıcı kimliğinizi değiştirme, diğer hesapbilgilerinizi güncelleme veya yukarıda sayılanlar dışında diğerhesap faaliyetlerini gerçekleştirme girişiminde bulunmanızhalinde, şifrenizi girmeniz istenecektir. Oturumunuzu alışılmışolduğu üzere, oturumu kapatarak ve/veya çerezlerinizi temizleyereksonlandırabilirsiniz. Tarayıcı gizlilik ayarlarınızın uygunşekilde etkin olması halinde, yalnızca tarayıcınızınkapatılması ile de oturumunuz sonlandırılabilecektir. Halka açıkveya paylaşılan bir bilgisayar kullanmanız halinde, oturumunuzuHizmetlerimiz'i kullanımınız sona erdiğinde, hesabınızı vekişisel bilgilerinizi korumak için kapatmalı ve/veya internettarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatlarıizleyerek çerezleri temizlemelisiniz. Rızanın gerialınması Bu Gizlilik Bildirimi'nde belirtilen amaçlarile kişisel verilerinizin kullanılması veya açıklanması ileilgili rızanızı geri almanız durumunda, Hizmetlerimiz'in birkısmından ya da hiçbirinden faydalanamayabilirsiniz. Sizdenistenen bilgilerinize, Hizmet sunmak ve bu Gizlilik Bildirimi'ndeaçıklanan faaliyetleri yerine getirebilmek üzere ihtiyaçduyulduğu için; söz konusu bilgilerin yokluğunda müşteridesteği ile Kullanıcı Sözleşmemiz'de yer alan Hizmetlerimiz'intümünü tamamen ve eksiksiz şekilde sunmamız mümkünolmayabilir.

Erişim

Topladığımız kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını,bunlara erişebilmenizi ve gerektiğinde bunları düzeltebilmenizitemin etmek için aşağıdakileri de içeren uygun tedbirleralıyoruz.

 • Kişisel verilerinizin değişmesi veya doğru olmaması halinde gecikmeksizin güncellemenizi rica ederiz.

 • Herkese açık bir ilan/içerik girmeniz halinde, bu ilanı değiştiremeyebilir veya silemeyebilirsiniz. Talebiniz üzerine, hesabı kapatarak hesap faaliyetiniz ve yürürlükteki mevzuat uyarınca kişisel verilerinizin görüntülenmesini makul olan en kısa sürede sonlandıracağız.

 • Kişisel verilerinize erişim, kişisel verilerinizin değiştirilmesi veya silinmesi ile ilgili yasal haklarınıza saygı göstereceğiz. Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanabilmek için aşağıda yer alan Bize Ulaşın bölümündeki açıklamaları takip ederek bize ulaşabilirsiniz. Buna ilişkin olarak ayrıca Haklarınız bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verilerinizi, EMET Bilgi Teknolojileri Mak.San.veTic.Ltd.Şti. şirketler grubunun diğer üyeleriyle veya bu GizlilikPolitikası'nda açıklanan faaliyetlerin yürütülmesi için hizmetaldığımız  ve/veya işbirliğinde bulunduğumuz işortakları gibi üçüncü kişilerle paylaşabiliriz. Bupaylaşımlar, üçüncü kişi ve firmalar ile ilgili güvenliğeilişkin değerlendirmeler ve analizler tamamladıktan sonragerçekleşecektir. Paylaşmamızın amacı, Hizmetlerimiz'e erişimsağlamamız, yasal yükümlülüklerimize uymamız, KullanıcıSözleşmemiz'in uygulanmasını sağlamamız, pazarlama ve reklamfaaliyetlerimizi yürütebilmemiz veya alış ve satış işlemlerinigerçekleştirmeniz, veya Hizmetlerimiz ile ilgili hileli veyayasadışı faaliyetleri engellememiz, tespit etmemiz, en azaindirmemiz ve bu türden faaliyetleri soruşturmamız için gerekliolabilir. Kişisel verileri aşağıda sayılan belirli amaçlarıyerine getirmek için ve doğrudan alakalı ve gerekli kişilereaçıklamaktayız. Yukarıda belirtildiği üzere, kişiselverilerinizi, açık rızanız olmaksızın, pazarlama ve reklamamaçları için üçüncü kişilere aktarmamaktayız. Kişiselverilerinizi, aşağıdaki belirtilen kişilere aşağıda belirtilenamaçlar ile açıklayabiliriz: Kişisel verileriaşağıdaki amaçlar ile kullanabilecek olan EMET BilgiTeknolojileri Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti. şirketler grubu üyeleri

 • Kayıt, işlem ve müşteri desteği gibi içerik ve hizmetleri sunmak;

 • Potansiyel dolandırıcılık, şüpheli ve yasadışı işlemleri, Kullanıcı Sözleşmemiz'in ihlallerini ve veri güvenlik ihlallerini tespit etmeye ve engellemeye yardımcı olmak;

 • Size kişiselleştirilmiş ve daha ilgili olacak şekilde reklam sunmak;

 • Ürünler, Site, uygulamalar, Hizmetler ve pazarlama iletişimleri hakkında verilecek kararları yönlendirmek. EMET Bilgi Teknolojileri Mak.San.ve Tic.Ltd.Şti. şirketler grubu üyeleri, kişisel verilerinizi, yalnızca ilgili grup şirketine veya ilgili siteye iletişim için onay vermiş olmanız halinde size pazarlama iletişimleri göndermek için kullanacaklardır.

Hizmet sağlayıcıları ve finansal kuruluş ortakları

 • Potansiyel yasadışı veya şüpheli işlemler, Kullanıcı Sözleşmemiz'in ihlalinin, dolandırıcılığın ve/veya şüpheli işlem ihlallerinin engellenmesi, tespit edilmesi, en az seviyeye indirilmesi ve soruşturulması, üye ve ödül programları, ortak markalı kredi kartları, kişisel reklam sunumu, ödeme işlemi hizmetleri sunumu ve diğer iş operasyonlarında bize yardımcı olmaları için yurt içinde veya yurt dışında bulunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız ile de verileriniz paylaşılabilecektir.

 • Kayıt, işlem ve müşteri desteği gibi ortak içerik ve hizmetler sunmak için size finansal ürünler sunabilecek olan üçüncü kişi finans kuruluşlarıyla da verileriniz paylaşılabilecektir. Söz konusu üçüncü taraf finans kuruluş ortakları, kişisel verilerinizi, yalnızca hizmetlerini talep etmiş ve bu kuruluşlara onay vermiş olmanız halinde, size pazarlama iletişimleri göndermek için kullanabilecektir.

Kolluk kuvvetleri, yasal muameleler, resmi makamlar veyasal yetkililer

 • Yasal gerekliliklere uymak, Kullanıcı Sözleşmemiz'i icra etmek, herhangi bir içeriğin diğer kişilerin haklarını ihlal ettiğine dair iddialara müdahale etmek veya herhangi birinin hakkını veya güvenliğini korumak için paylaşabiliriz.

 • Cezai soruşturma ya da şüphelenilen yasadışı faaliyetler ile bizleri, sizi veya diğer herhangi bir kullanıcımızı kanuni sorumluluğa maruz bırakabilecek olan diğer faaliyetler ile ilgili olarak doğrulanmış bir talebe cevaben kolluk kuvvetleri veya resmi makamlar veya yetkilendirilmiş üçüncü kişilerle de veri paylaşılabilecektir. Bu kapsamda isim, şehir, posta kodu, telefon numarası, e-posta adresi, kullanıcı kimlik geçmişi, IP adresi, dolandırıcılık şikayetleri, alışveriş geçmişi ve listeleme geçmişi gibi yalnızca soruşturma veya ilgili inceleme ile alakalı olduğunu düşündüğümüz bilgileri açıklayacağız.

 • Kredi notu raporu veya dosyasına yansıtılabilecek olan gecikmiş veya yapılmamış ödemeler veya hesabınızdaki diğer temerrüde düşmüş ödemeler ile ilgili bilgiler gibi bilgileri de yürürlükteki mevzuat tarafından yetkilendirilmiş olan kredi kuruluşları ile paylaşılabiliriz.

 • Fikri veya sınai hak ihlallerini engellemek veya durdurmak amacıyla gerekli gördüğümüz hallerde Hak Sahipleri Koruma Programı kapsamında programın katılımcılarına (hak sahiplerine) program ile ilgili gerekli taahhüt ve sözleşmeleri kabul etmeleri halinde ilgili kullanıcıların (şehir, posta kodu, telefon numarası, e-posta adresi, kullanıcı kimlik geçmişi, IP adresi ) bilgilerini paylaşabiliriz.

 • Mahkeme celbi, mahkeme kararı veya esas itibarıyla bunlara benzer bir kararın varlığı halinde veya muhtemel bir fiziki zarar veya finansal kaybı önlemek ya da şüphelenilen bir yasadışı faaliyeti bildirmek için iyi niyetli bir şekilde gerekli olduğunu düşünmemiz halinde kişisel verileri yasal işlemlere müdahil olan üçüncü taraflarla da paylaşabiliriz.

 • Başta 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun olmak üzere yürürlükteki yasal düzenlemeler uyarınca kişisel verilerinizi öngörülen yetkili merciler ile paylaşmakla yükümlü olduğumuzu ayrıca hatırlatmak isteriz.

Sizin tarafınızdan veya Hizmetlerimiz'i kullanımımızile yetkilendirilen diğer EMET Bilgi Teknolojileri Mak.San.veTic.Ltd.Şti. Grup Şirketleri Kullanıcıları veyaKapisari.com kullanıcıları Yurt içinde veyayurt dışında bulunan diğer kullanıcılar ile işlemgerçekleştirdiğinizde, isminiz, hesap numaranız, e-postaadresiniz, iletişim bilgileriniz, nakliye ve fatura adresinizsitemizden aldığınız/sattığınız ürünlerin gümrükişlemlerinin tamamlanması, teslimatı ve faturalandırılması vegerektiğinde işlemin güvenirliliği ve güvenliğini desteklemekiçin gerekli olan diğer bilgileriniz gibi işlemleri tamamlamakiçin gerekli olan bilgileri diğer kullanıcıların talep etmesigerekmektedir ve biz de platformumuz üzerinden diğer kullanıcılarailetilecek söz konusu bilgileri sadece anılan amaçlarla ilgili vesınırlı olacak şekilde onlara iletmekteyiz.  Herhangi birişlemin engellenmesi, başarısız olması veya sonradan geçersizkılınması durumunda, diğer kullanıcılara başarısız olanişlemlerin ayrıntılarını da sunabiliriz. Bilgilerinizi alandiğer kullanıcıların, bu bilgileri, açık rızanız olmaksızın,pazarlama amaçları ile sizinle irtibata geçmek gibi, işlem ileilgili olmayan amaçlar için kullanmalarına izin verilmemektedir.İstenmeyen veya tehditkar mesajlar ile kullanıcılar ile iletişimegeçilmesi, Kullanıcı Sözleşmemiz'in ihlalini teşkil etmektedir.

Değişiklik

Diğer herhangi bir şirket ile birleşmemiz veya diğer herhangibir şirket tarafından iktisap edilmemiz halinde, bilgileri, buşirketler ile global gizlilik standartlarımız uyarıncapaylaşabiliriz. Böyle bir durumda, birleştirilen yeni tüzelkişiliğin kişisel verileriniz ile ilgili olarak bu GizlilikBildirimi'ne uymasını zorunlu kılacağız. Kişisel verilerinizinbu Gizlilik Bildirimi'nde yer almayan herhangi bir amaç iletoplanması, kullanılması, açıklanması veya muhafaza edilmesidurumunda, kişisel verilerinizin yeni amaçlar ile işlenmesi ileilgili olarak önceden bilgilendirileceksiniz. Bu değişikliklerikabul etmemeniz halinde, [BanaÖzel>Bilgilerim/Ayarlarım]'danüyeliğinizi sonlandırabilirsiniz.

Güvenlik

Kişisel veri kaybı, kötü kullanım, yetkisiz erişim, yetkisizaktarım gibi riskleri azaltmak için uygun teknik ve idari güvenliktedbirleri alarak bilgilerinizi korumaktayız. Kullanmakta olduğumuzbirtakım tedbirler arasında, yeni nesil güvenlik katmanları,güvenlik duvarları ve veri şifreleme, veri merkezlerimize fizikierişim kontrolleri ve bilgi erişim yetki kontrolleri yeralmaktadır. Hesabınızın kötüye kullanıldığındanşüphelenmeniz halinde, aşağıda yer alan Bize Ulaşınbölümündeki açıklamaları takip ederek lütfen bize ulaşınız.Şifrenizde benzersiz numaralar, büyük ve küçük harfler vekarakterler kullanmanızı ve başka herhangi bir sitedekullanılmamış olmasını tavsiye ediyoruz. Şifrenizi diğerkişiler ile paylaşmamalısınız. Şifrenizi başkaları ilepaylaşmanız durumunda, diğer kişilerin hesabınızdan yaptıklarıtüm iş ve işlemlerden sorumlu olacaksınız. Şifrenizinkontrolünün kaybedilmesinin kişisel verilerinizin kontrolününkaybedilmesi ile sonuçlanabileceğini hatırlatmak isteriz.

Önemli Bilgi

Bu bölüm, Hizmetlerimiz'i kullanmanız ile ilgili birtakım ekönemli bilgilere yer vermektedir. Hizmetlerimiz'i kullanmanız ileilgili olarak ele almamız gereken gizlilik ile ilgili birkaç önemlibilgi daha bulunmaktadır: Kişisel verilerinizi Site'deveya uygulamalarımızda paylaştığınızda neler olur? Diğerkullanıcılar, Kapisari.com üzerinden paylaştığınız bilgilereerişebilirler. Örneğin, diğer kullanıcılar, tekliflerinizi,satın alımlarınızı, sattığınız ürünleri, takip ettiğinizsatıcılar ve geri bildirimleri, puanlar/değerlendirmeler ve ilgiliyorumları görebilirler. Diğer kullanıcılar, profilinizdepaylaşmayı tercih ettiğiniz bilgileri de görebilirler. Kullanıcıprofiliniz herkese açıktır. Kullanıcı hesabınız, tümKapisari.com faaliyetleriniz ile bağlantılıdır. Diğerkullanıcılara şüpheli faaliyet ile ilgili gönderilen bildirimlerve Site'deki bildirim ihlalleri, kullanıcı hesabı ve belirliürünlere atıfta bulunmaktadır. Dolayısıyla, isminizi kullanıcıhesabınız ile bağlantılandırırsanız, isminizi açıkladığınızkişiler, Kapisari.com faaliyetlerinizi bizzat tespitedebileceklerdir. Gizliliğinizin korunmasını sağlamak amacıyla,diğer kullanıcıların ad, soyad, adres, e-posta veya telefonfinansal bilgilerine, ancak işlemlerinizi gerçekleştirmek ve içingerekli olması halinde ve sınırlı bir şekilde erişimine izinvermekteyiz. Bununla birlikte, işleme dahil olan diğer kullanıcılarolduğunda, bu kullanıcılar, birbirlerinin ismi, kullanıcıkimliği, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgilerineerişebileceklerdir. Kapisari.com'dan elde ettiğinizbilgileri nasıl kullanmalısınız? Diğerkullanıcılar ile işlem gerçekleştirdiğinizde, işlemitamamlayabilmeniz için diğer kullanıcının (ismi, hesap numarası,e-posta adresi, iletişim bilgileri, nakliye ve fatura için adresbilgileri gibi) kişisel verilerini edinmenizi sağlamakta veya bubilgileri size sunmaktayız. Diğer kullanıcıları gizlilikuygulamalarınız hakkında bilgilendirmek ve onların gizliliğinesaygı göstermek zorundasınız. Her halükarda, diğerkullanıcılara kendilerini veritabanınızdan sildirme imkanıtanımalısınız ve onlara kendileri hakkında topladığınızbilgileri gözden geçirme fırsatı sunmalısınız. Erişiminizinbulunduğu kişisel verileri, sadece Kapisari.com işlemleri ileilgili amaçlar veya (emanet, kargo, dolandırıcılık şikayetlerive üyeler arası iletişimler gibi) Kapisari.com aracılığıylasunulan diğer hizmetler için veya bilgilerin ait olduğukullanıcıların açık rıza gösterdikleri amaçlar içinkullanabilirsiniz. Erişiminizin olduğu kullanıcıların kişiselverilerinin farklı amaçlar ile kullanılması Bu Gizlilik Bildirimive Kullanıcı Sözleşmemiz'in ihlalini teşkiletmektedir. İstenmeyen veya tehditkar e-postalar vesmsler Hizmetlerimiz'in kötüye kullanılmasınamüsamaha göstermemekteyiz. Kullanıcıların açık rızasıolmaksızın, söz konusu kullanıcılar sizden ürün satın almışolsa bile, onları (e-posta veya posta) adres listesine ekleme,onları ticari amaçlar ile arama veya onlara SMS gönderme izninizbulunmamaktadır. İstenmeyen veya tehditkar e-posta ve SMSgönderilmesi, Kullanıcı Sözleşmemiz'e aykırıdır. Kapisari.comile ilgili spam veya sahte e-postaları ve SMSgönderenlerini, Müşteri Hizmetleri'ne ulaşarakbildirebilirsiniz. Üçüncü Kişi GizlilikUygulamaları İşbu Gizlilik Bildirimi, yalnızcasizden topladığımız kişisel verilerin kullanımı ile ilgilidir.Başkalarına kişisel verilerinizi açıklamanız veya üçüncükişi internet sitelerine yönlendirilmeniz halinde, onlarıngizlilik bildirimleri ve uygulamaları geçerli olacaktır. Kişiselverilerinizi üçüncü kişilere sunmanız halinde, kişiselverilerinizin gizliliği ve güvenliğini garanti edememekteyiz veherhangi bir işlemde bulunmadan ve kişisel verilerinizi paylaşmadanönce paylaştığınız kişinin gizlilik ve güvenlikpolitikalarını değerlendirmenizi tavsiye ederiz. Bu durum, kişiselverilerinizi açıkladığınız üçüncü kişilerin, sitelerimizdeteklif sunanlar, alıcılar veya satıcılar olması halinde degeçerlidir.

Haklarınız

Erişim bölümü altındaki haklarınıza ek olarak:

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bize başvurarak, kendinizle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilecek ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz. Böylelikle; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'un 11.maddesi gereğince,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir;

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere aktarılabileceğini öğrenebilir;

 • Eksik veya yanlış işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteyebilirsiniz. Bu şekilde yapılan düzeltme, yok etme ve silme işlemlerinin; kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini de talep edebilirsiniz;

İşlenen kişisel verilerinize ilişkin itiraz hakkı ve zararuğramanız halinde zararın giderilmesi hakkınızıkullanabilirsiniz Gizlilik ve kişisel verilerin korunması konusundadaha fazla bilgi almak istediğiniz takdirde, sizlere MüşteriHizmetleri üzerinden yardımcı olmaya hazırız. Bilgilerinizingizliliğini ve güvenliğini korumayı her zaman öncelikliamaçlarından biri olarak kabul eden Kapisari.com bünyesinde,yukarıda bilgisi verilen haklarınızı kullanabileceğiniz başkaçözüm ve destek mekanizmaları devreye aldığında bunları sizeayrıca duyuracağız. Haklarınızı kullanmak için aşağıda yeralan Bize Ulaşın bölümündeki açıklayarak bizeulaşabilirsiniz. 

Bize Ulaşın - Sorular ve Şikayetler

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veyaşikayetiniz olması durumunda veya bu Gizlilik Bildirimi veyayürürlükteki mevzuat uyarınca sahip olduğunuz haklarınızıkullanmak istemeniz durumunda, Fatih Mah.İlhan Sok, Seymen SitesiNo:1/12 İzmit-Kocaeli adresine yazılı olarak başvurarakveya Müşteri Hizmetleri üzerinden bize ulaşabilirsiniz.